Distances līgums

Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs (RUNDMAN SIA), un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukts Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu līgumu:
Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.
Veicot preču iegādi ar minētās mājas lapas starpniecību, Pircējs piekrīt visiem tālāk minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.


1. Piegādes un samaksas kārtība
Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam e-pastā nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pārdevējs uzsāk t-kreklu apdruku tikai pēc naudas saņemšanas savā kontā.
Klientam ir tiesības izvēlēties jebkuru no Pārdevēja mājas lapā norādītajiem piegādes veidiem. Klients izdara izvēli par nepieciešamo piegādes veidu, atzīmējot to Pasūtījumā. Preču piegādes termiņi un izmaksas atkarīgi no izvēlētā piegādes veida, piegādes adreses un Pasūtījuma kopējā svara. Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pilnībā pāriet Klientam brīdī, kad Klients saņēmis Pasūtījumu.

2. Atteikuma tiesības

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, jo Pārdevējs preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma (nodrukajot Pircēja vēlāmo uz t-krekla).

3. Datu apstrāde
Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

4. Privātuma politika
RUNDMAN SIA privātuma politika reglamentē savā mājaslapā apkopoto personas datu vākšanu, uzglabāšanu un izmantošanu. Piekļūstot šai mājaslapai, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis šo privātuma politiku. Šajā privātuma politikā aprakstīts veids, kā RUNDMAN SIA ievāc un apstrādā savas mājaslapas www.rundman.lv apmeklētāju personīgos datus.

Šī mājaslapa pieder un to pārvalda RUNDMAN SIA, reģistrācijas numurs 40103391744, saukts par datu kontrolieri. Datu kontrolieris aizsargā un rūpējas par mājaslapas apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. Datu kontrolieris apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus — Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) un citus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

4.1. Datu apkopošana, uzglabāšana

Mēs varam apkopot un uzglabāt šādus datus par Jums:

 • informāciju par Jūsu datoru (IP adresi, ierīces modeli, ekrāna izmēru, interneta pārlūkprogrammu);
 • Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu;
 • informāciju, kuru Jūs sniedzat, lai pieteiktos jaunumu saņemšanai;
 • informāciju, kuru Jūs sniedzat, reģistrējoties;
 • jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt mums.

4.2. Personas datu izmantošana

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai:

 • nodrošinātu Jūsu ierīcei, ekrāna izmēram un pārlūkprogrammai vispiemērotāko mājaslapas apskates un tehnisko risinājumu;
 • atcerētos Jūsu valodas izvēli;
 • atcerētos Jūsu sīkdatņu iestatījumu izvēli;
 • nosūtītu Jums jaunumus un citu mārketinga informāciju, kuriem Jūs esat pieteicies;
 • atbildētu uz Jūsu informācijas pieprasījumiem;
 • novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus;
 • noteiktu Jūsu identitāti, pieslēdzoties reģistrēto lietotāju sadaļai;
 • nodrošinātu Jūsu datu drošību.

4.3. Sīkdatņu politika

Mēs izmantojam īslaicīgās (sesiju) un ilgtermiņa (pastāvīgās) sīkdatnes. Sesiju sīkdatnes atļauj mums izsekot Jūsu darbībām viena apmeklējuma sesijas ietvaros, bet tās pēc apmeklējuma netiek saglabātas Jūsu iekārtā. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu iekārtā starp sesijām. Mēs tās izmantojam, lai autentificētu Jūs un atcerētos Jūsu iestatījumus.

Lietojam arī trešās puses sīkdatnes, lai nodrošinātu drošu un ērtu mājaslapas darbību, kā arī iekšējās statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par apmeklētāja darbībām mājaslapā un analizētu apmeklētāju mājaslapas lietošanas pieredzi.

Šīs sīkdatnes ir obligātas mājaslapas darbībai, taču tiek izmantotas arī neobligātas, kuru izmantošanai Jūs varat nepiekrist. Tādā gadījumā mājaslapā netiks ielādēts kods, kas izsauc šo neobligāto sīkdatņu darbību. Kā neobligātās sīkdatnes mēs izmantojam “Google Analytics” pakalpojumu, kas nosūta datus par lietotāja darbībām uz Google serveriem. Google privātuma politika nepieļauj iesūtīt personu identificējošu informāciju, tādēļ aicinām piekrist šo neobligāto sīkdatņu izmantošanai. Lai iegūtu plašāku informāciju par “Google Analytics” sīkdatnēm, lūdzam skatīt šeit.

4.4. Datu izpaušana

Jūsu informācija netiks izpausta trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad mēs būsim saņēmusi skaidri izteiktu Jūsu piekrišanu, vai arī informācijas izpaušana tiks pieprasīta saskaņā ar likumu.

4.5. Datu labošana un atjaunināšana

Ja vēlaties pārskatīt, labot, atjaunināt vai kā citādi mainīt mums sniegto informāciju vai vēlaties aizliegt to pārvaldīt, lūdzam sazināties ar mums.

4.6. Datu drošība

Mēs cenšamies nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību, tāpēc šī mājaslapa ir aizsargāta ar atbilstošiem līdzekļiem, kas paredzēti tādas informācijas, kuru nevaram kontrolēt, aizsardzībai pret pazaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Kaut arī mēs īstenojam drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un gādātu par atbilstošu drošību, mēs negarantējam, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai ka šādas pārraides neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas.

4.7. Saites un citām mājaslapām

Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu privātuma politika neattiecas uz citām mājaslapām, uz kurām Jūs varat nokļūt caur mūsu mājaslapu.

4.8. Izmaiņas privātuma politikā

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija ir publicēta šajā mājaslapā.

4.9. GDPR personas datu pieprasījums

Lai pieprasītu informāciju par fiziskas personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, lūdzam nosūtīt epastu: [email protected]
Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības regulai (GDPR) sniegsim atbildi 30 kalendāro dienu laikā.

5. Pārējais

Klients un Pārdevējs ir atbildīgi par šo noteikumu un nosacījumu ievērošanu. Ja, pārkāpjot šos nosacījumus un noteikumus, kāda no pusēm ir radījusi zaudējumus otrai pusei, tā atbild par savu nodarījumu LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Visas domstarpības, kas radušās starp Klientu un Pārdevēju, tiek risinātas pārrunu ceļā. Klients un Pārdevējs nav atbildīgi par šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem, ja tie iestājušies nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu , t.sk. valsts varas orgānu darbības, ugunsgrēku, plūdu, citu stihisku nelaimju, karadarbības, masu nemieru u.tml. iestāšanās dēļ.

Pirkumu grozs